Exercises: 3.03.321 Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch - Details

Exercises: 3.03.321 Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch - Details

You are not logged into Stud.IP.

General information

Course name Exercises: 3.03.321 Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch
Subtitle
Course number 3.03.321
Semester SoSe2022
Current number of participants 7
expected number of participants 10
Home institute Institute of Dutch Studies
Courses type Exercises in category Teaching
First date Friday, 22.04.2022 12:15 - 13:45, Room: A04 4-414
Type/Form
Lehrsprache deutsch

Rooms and times

A04 4-414
Friday: 12:15 - 13:45, weekly (12x)

Module assignments

Comment/Description

Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw.
Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst.
De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep.
De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
Erzeugt durch den Stud.IP-Support
The following rules apply for the admission:
  • Admission locked.