Exercises: 3.03.143 Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch - Details

Exercises: 3.03.143 Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch - Details

You are not logged into Stud.IP.

General information

Course name Exercises: 3.03.143 Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch
Subtitle
Course number 3.03.143
Semester WiSe22/23
Current number of participants 9
Home institute Institute of Dutch Studies
Courses type Exercises in category Teaching
First date Wednesday, 19.10.2022 08:15 - 09:45, Room: A04 4-414
Type/Form Ü
Lehrsprache --
ECTS points 3

Rooms and times

A04 4-414
Wednesday: 08:15 - 09:45, weekly (13x)

Comment/Description

Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren concipiëren en formuleren van een wetenschappelijk betoog in het Nederlands.
Om dit doel te bereiken zullen we gerichte oefeningen doen die zowel betrekking hebben op de analyse van de structuur als op het zelf schrijven van wetenschappelijke teksten. Die oefeningen lopen weliswaar parallel met datgene, wat in het begeleidende seminaar behandeld wordt maar ze zijn niet noodzakelijk daaraan ontleend. De cursus kan dus ook beschouwd worden als een eerste en algemene training in het schrijven van wetenschappelijke teksten in het Nederlands.
Aspecten die in dit college aan de orde komen zijn:
• opbouw en formulering van een gedachtegang
• structuur en ordening van argumenten
• indeling van alinea’s, paragrafen en hoofdstukken
• typologie en overzichtelijkheid van de tekst
• uitbreiding van de (wetenschappelijke) woordenschat
• ontwikkelen van stilistische nuanceringen
• omgang met de verwerkte literatuur
• conventies op het gebied van citeren en verwijzen
De studenten leveren regelmatig hun uitwerking van de oefeningen in. Ik voorzie die individueel van commentaar. Waar nodig en zinvol worden de problemen die zich bij de uitwerking voordoen en de oplossingen die gekozen zijn in de groep besproken. Daarbij concentreren we ons steeds op een vooraf bepaald aspect van de tekst. Actieve deelname is dus voorwaarde voor het welslagen van de cursus.
Parallel oefenen we de mondelinge presentatie van de gekozen onderzoeksthema’s voor de individuele werkstukken. Wie een gedachtegang schriftelijk helder kan formuleren, is ook in staat die gedachtegang mondeling helder uiteen te zetten. Training van schriftelijke en mondelinge vaardigheid gaat dus hand in hand.
Ik zal voor de samenstelling van het oefenmateriaal o.a. gebruik maken van de volgende literatuur:
José Baks, Lidy Zijlmans: Nota Bene!Cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen. Bussum, coutinho 2007
Mariët Hermans: Schrijven met effect. Cursus doeltreffend formuleren. Bussum, coutinho 2006
Wilma van der Westen: Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Bussum, coutinho 2009

Deze werken hoeven niet aangeschaft te worden!

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
Erzeugt durch den Stud.IP-Support
The following rules apply for the admission:
  • Admission locked.