Tutorial: 3.03.032a Tutorium: Einführung in die Niederländische Sprachwissenschaft - Details

Tutorial: 3.03.032a Tutorium: Einführung in die Niederländische Sprachwissenschaft - Details

You are not logged into Stud.IP.

General information

Course name Tutorial: 3.03.032a Tutorium: Einführung in die Niederländische Sprachwissenschaft
Subtitle
Course number 3.03.032a
Semester SoSe2023
Current number of participants 14
Home institute Institute of Dutch Studies
Courses type Tutorial in category Teaching
First date Wednesday, 12.04.2023 12:15 - 13:45, Room: A01 0-006
Type/Form S
Lehrsprache deutsch
ECTS points 6

Rooms and times

A01 0-006
Wednesday: 12:15 - 13:45, weekly (14x)
A01 0-004
Friday, 14.07.2023 16:15 - 20:00

Comment/Description

In dit college wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de Nederlandse taalkunde. We zullen basisbegrippen uit de fonetiek/fonologie, de morfologie, het lexicon, en de syntaxis van het Nederlands behandelen, zodat studenten bekend raken met het ‘gereedschap’ dat nodig is voor het analyseren van de Nederlandse taal. We gaan oefenen met dit taalkundige gereedschap en zullen aan de hand van voorbeelden zien hoe dit gereedschap te gebruiken is voor verschillende soorten van taalkundig onderzoek (bijv. taalverwervingsonderzoek, psycholinguistiek). Na dit college zijn studenten bekend met de basisbegrippen uit de taalkunde en hebben ze kennisgemaakt met verschillende facetten van taalkundig onderzoek en met enkele specifieke kenmerken van het Nederlands.
Het college wordt grotendeels in het Nederlands gegeven. De eerste paar weken zal in het Duits onderwezen worden. We zullen gebruik maken van verschillende (overwegend nederlandstalige) teksten ter voorbereiding van de colleges.
In elk geval zullen enkele hoofdstukken uit het boek van Nieuwenhuijzen (Het verschijnsel taal. Een kennismaking. Uitgeverij Coutinho.(2005), bijv. H 1-3; H10 & H13-16) dienen als leesstof bij het college. Daarnaast maken we gebruik van online beschikbare teksten, zoals op http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/
Het college vormt samen met de inleiding Nederlandse Literatuurwetenschap BM3 en wordt getoetst met een tentamen aan het einde van het semester.

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
Erzeugt durch den Stud.IP-Support
The following rules apply for the admission:
  • Admission locked.