Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
10.08.2022 22:50:04
Exercises: 3.03.133 Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch - Details
You are not logged into Stud.IP.

General information

Course name Exercises: 3.03.133 Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch
Subtitle
Course number 3.03.133
Semester Sommersemester 2022
Current number of participants 9
expected number of participants 10
Home institute Institute of Dutch Studies
Courses type Exercises in category Teaching
First date Mon., 25.04.2022 12:15 - 13:45, Room: A04 4-414
Type/Form
Lehrsprache deutsch
ECTS points 3

Course location / Course dates

A04 4-414 Mon.. 12:15 - 13:45 (10x)

Comment/Description

Dit college biedt hulp bij het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het houden van een referaat (beide in het Nederlands). Wat het mondelinge gedeelte betreft, worden technieken besproken en geoefend die kunnen bijdragen tot een succesvolle presentatie. Voordat de studenten hun referaat houden in het seminar moet het eerst worden geoefend in dit college.
De onderwerpen voor de schrijfopdrachten worden ontleend aan de thema’s die behandeld worden in het seminar waar de student aan deelneemt. In het college wordt de schrijfvaardigheid systematisch verbeterd, waarbij de studenten schrijfopdrachten uitwerken die in verschillende correctierondjes nader worden bewerkt. Hierbij komen allerlei verschijnselen op het gebied van grammatica, woordkeuze, spelling, stijl, e.d. aan de orde, die eventueel in speciale oefeningen diepgaander worden behandeld.
We maken gebruik van de boeken Schrijven met effect, stijlcursus doeltreffend formuleren van M. Hermans , Nota Bene, cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen van J. Bakx en Lidy Zijlmans en aanvullende teksten.