ned713 - Linguistics I: Language Acquisition and Language Processing for Master of Education Programme (Gymnasium) (Course overview)

ned713 - Linguistics I: Language Acquisition and Language Processing for Master of Education Programme (Gymnasium) (Course overview)

Institute of Dutch Studies 12 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2022 Examination
Exercises
 • No access 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Show lecturers
  • (Hans) Johannes Beelen

  Friday: 12:15 - 13:45, weekly (from 22/04/22)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
 • No access 3.03.311 - Variatie in de West-Germaanse talen Show lecturers
  • Dr. Marijke De Belder

  Tuesday: 14:15 - 15:45, weekly (from 19/04/22)

  In deze cursus leer je wat voor taalvariatie er bestaat. We gaan in op taalvariatie, dialectvariatie, sociale variatie en spreekstijlen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de wetenschappelijke methode. Hoe verzamelen taalkundigen data? Hoe gaan ze daarmee op? Hoe verklaren ze variatie? Ten slotte denken we na over de vraag hoe we als maatschappij moeten omgaan met variatie. De cursus biedt een interessante mix van stevige taalkunde, wetenschappelijk denken en maatschappij-kritisch denken.

 • No access 3.03.312 - Sentence processing in L2 Show lecturers
  • Prof. Dr. Esther Ruigendijk

  Friday: 10:15 - 11:45, weekly (from 22/04/22)
  Dates on Monday, 30.05.2022 15:30 - 17:00

Hinweise zum Modul
Prerequisites
In den Mastermodulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basis- und Aufbaumodulen des Bachelors erworben werden. Für ned 713 beinhaltet das den erfolgreichen Abschluss von ned019, ned029, ned031, ned219, ned 349.
Reference text
Dieses Modul besteht aus einem sprachwissenschaftlichen Seminar, in dem als Prüfungsleistung eine Hausarbeit zu erbringen ist (9 KP) sowie einer dazugehörigen sprachpraktischen Übung, in der die Studierenden auf mündliches Präsentieren auf Niederländisch sowie auf das Verfassen von Hausarbeiten auf Niederländisch vorbereitet werden (3 KP).
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines Themas im Bereich Spracherwerb oder Sprachverarbeitung zu formulieren und diese in Arbeiten umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entsprechen. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.