Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
03.07.2022 07:57:05
ned820 - Literature Studies and Teaching Methodology for Vocational and Business Education (Course overview)
Institute of Dutch Studies 15 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2019 Examination
Exercises
 • No access 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Show lecturers
  • Johanna-Carolin Broeder

  Wednesday: 18:00 - 20:00, weekly (from 03/04/19)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar (2 Seminare)
 • No access 3.03.343 - Zuid-Afrika in de Nederlandse en Afrikaanse letteren Show lecturers
  • Dr. Petra Rosalind Boudewijn

  Tuesday: 12:00 - 14:00, weekly (from 02/04/19)

  Nederland en Zuid-Afrika hebben een gedeeld koloniaal verleden. In de tijd van de VOC kwamen de eerste Nederlanders naar Zuid-Afrika en stichtten er de zogeheten Kaapkolonie (het huidige Kaapstad). Het moderne Afrikaans is oorspronkelijk ontstaan uit zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten en wordt beschouwd als een dochtertaal van het Nederlands. Zuid-Afrika is geregeld het onderwerp van zowel Afrikaanse als Nederlandse literatuur. Met name de periode van Apartheid (1948-1990), toen er in het land sprake was van strenge rassensegregatie, wordt gezien als een zwarte bladzijde uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. De consequenties van die rassensegregatie worden onder meer tot leven gebracht in literaire teksten. In deze cursus zullen wij onderzoeken hoe Zuid-Afrikaanse en Nederlandse auteurs dit onderwerp, zowel in de tijd van de Apartheid als vanuit contemporain perspectief, representeren. Dit zullen wij doen aan de hand van Een droog wit seizoen (1979) van de Zuid-Afrikaanse André Brink en Tikkop (2010) van de Nederlandse Adriaan van Dis (beide romans zullen in het Handapparat van dit Seminar in het BIS worden opgenomen). Wij zullen deze romans in hun cultuurhistorische context behandelen en aan een postkoloniale lezing onderwerpen.

 • No access 3.03.911 - Recente vakdidactische literatuur Show lecturers
  • Foekje Reitsma

  Monday: 12:00 - 14:00, weekly (from 01/04/19)

  In dit college wordt recente vakdidactische literatuur besproken op verschillende gebieden. Ter sprake kunnen komen o.a. onderwijspraktijk, taalonderwijs, literatuuronderwijs, intercultureel leren, toetsing en nieuwe media. Een bijzondere zwaartepunt zal hierbij komen te liggen op de kwestie: Welke ideeën, opvattingen, concepten of theorieën over het leren of het verwerven van kennis, in het bijzonder van taal, liggen ten grondslag aan praktijkmateriaal (schoolboeken, lesplanning etc.)? De Prüfungsleistung is per schooltype verschillend: studenten M.Ed. H/R schrijven een werkstuk, studenten M.Ed. Gym sluiten het college af met een portfolio en studenten M.Ed. WiPäd leggen een mondelinge toets af.

Notes for the module
Prerequisites
ned019, ned029, ned031, ned219, ned 339
Module examination
G
Skills to be acquired in this module
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines literaturwissenschaftlichen Themas zu formulieren und in eine Hausarbeit umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entspricht. Zugleich sollen die Studierenden auf der Basis einer akzentuierten Auseinandersetzung mit fachdidaktischen Problemstellungen Lehr- und Lernvorgänge der niederländischen Sprache erörtern können.