ned820 - Literature Studies and Teaching Methodology for Vocational and Business Education (Course overview)

ned820 - Literature Studies and Teaching Methodology for Vocational and Business Education (Course overview)

Institute of Dutch Studies 15 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2022 Examination
Exercises
 • No access 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Show lecturers
  • (Hans) Johannes Beelen

  Friday: 12:15 - 13:45, weekly (from 22/04/22)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar (2 Seminare)
 • No access 3.03.342 - Waanzin in de Nederlandse literatuur Show lecturers
  • Priv.-Doz.Dr. Jan Oosterholt

  Friday: 14:15 - 15:45, weekly (from 22/04/22)

 • No access 3.03.911 - Recente vakdidactische literatuur Show lecturers
  • Foekje Reitsma

  Monday: 12:15 - 13:45, weekly (from 25/04/22)

  In dit college wordt recente vakdidactische literatuur besproken op verschillende gebieden. Ter sprake kunnen komen o.a. onderwijspraktijk, taalonderwijs, literatuuronderwijs, intercultureel leren, toetsing en nieuwe media. Een bijzondere zwaartepunt zal hierbij komen te liggen op de kwestie: Welke ideeën, opvattingen, concepten of theorieën over het leren of het verwerven van kennis, in het bijzonder van taal, liggen ten grondslag aan praktijkmateriaal (schoolboeken, lesplanning etc.)? De Prüfungsleistung is per schooltype verschillend: studenten M.Ed. H/R schrijven een werkstuk, studenten M.Ed. Gym sluiten het college af met een portfolio en studenten M.Ed. WiPäd leggen een mondelinge toets af.

Hinweise zum Modul
Prerequisites

ned019, ned029, ned031, ned219, ned 339

Module examination
G
Skills to be acquired in this module

Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines literaturwissenschaftlichen Themas zu formulieren und in eine Hausarbeit umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entspricht. Zugleich sollen die Studierenden auf der Basis einer akzentuierten Auseinandersetzung mit fachdidaktischen Problemstellungen Lehr- und Lernvorgänge der niederländischen Sprache erörtern können. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Im Modul werden fachbezogene Aspekte des Querschnittsthemas ‚Inklusion‘ und ‚Digitalisierung‘ gemäß den Anforderungen der ländergemeinsamen KMK-Richtlinien für das Fach Niederländisch thematisiert.