Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
25.06.2022 12:09:07
ned810 - Linguistics and Teaching Methodology for Vocational and Business Education (Course overview)
Institute of Dutch Studies 15 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2016 Examination
Exercises
 • No access 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Show lecturers
  • Johanna-Carolin Broeder

  Wednesday: 18:00 - 20:00, weekly (from 06/04/16)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
 • No access 3.03.911 - Recente vakdidactische literatuur Show lecturers
  • Foekje Reitsma

  Monday: 12:00 - 14:00, weekly (from 04/04/16)

  In dit college wordt recente vakdidactische literatuur besproken op het gebied van o.a. onderwijspraktijk, taalonderwijs, literatuuronderwijs, intercultureel leren, toetsing en nieuwe media. Het gaat hierbij steeds om de theorie door analyse en verdieping te verbinden met praktijkervaringen. De Prüfungsleistung is per schooltype verschillend: studenten Lehramt Gymnasium sluiten het college af met een portfolio, GHR-studenten schrijven een Hausarbeit en de studenten Lehramt BBS leggen een mondelinge toets af.

 • No access 3.03.311 - Die Verarbeitung und das Verständnis von Pronomen Show lecturers
  • Hendrikje Ziemann

  Friday: 08:00 - 10:00, weekly (from 08/04/16)

  Psycholinguistische Untersuchungen haben gezeigt, dass Pronomen in diversen syntaktischen Strukturen verschieden verarbeitet werden. So werden Reflexivpronomen schneller verarbeitet als Personalpronomen in Sätzen wie David und Jannes kochen. David schnitt sich/ihm in den Finger. Reflexivpronomen in dieser eben genannten Struktur werden auch schneller verarbeitet als Reflexivpronomen wie in David und Jannes kochen. David legte das Messer neben sich. Dieses gilt allerdings für das Niederländische und nicht für das Deutsche. Die gefunden Unterschiede lassen sich durch die Adaption von verschiedenen Verarbeitungsstrategien erklären. Hierbei handelt es sich um den Unterschied zwischen syntaktischen und Diskursstrategien. Studien zum Verständnis von Pronomen belegen, dass Reflexiv- und Personalpronomen in Strukturen wie John saw that Mike’s picture of him/himself has been published sowohl als John als auch als Mike interpretiert werden können, was den theoretischen Annahmen widerspricht. Das Ziel dieses Seminars besteht darin, theoretische Annahmen zu diskutieren, die darlegen, wie Pronomen sich in verschiedenen Sprachen verhalten. Darauf aufbauend werden Studien herangezogen, die das Verständnis und die Verarbeitung in den oben genannten Strukturen untersucht haben in sowohl der L1 als auch L2. Im Rahmen der Veranstaltung müssen die Studenten eine kleine Untersuchung durchführen, die thematisch zur Veranstaltung passt. Thematisch befasst sich die Veranstaltung hauptsächlich mit dem Verständnis und der Verarbeitung der Pronomen im Niederländischen, Deutschen und Englischen. Jedoch sind andere Sprachen nicht ausgeschlossen.

Notes for the module
Prerequisites
ned019, ned029, ned031, ned219, ned 339
Module examination
G
Skills to be acquired in this module
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines literaturwissenschaftlichen Themas zu formulieren und in eine Hausarbeit umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entspricht.
Zugleich sollen die Studierenden auf der Basis einer akzentuierten Auseinandersetzung mit fachdidaktischen Problemstellungen Lehr- und Lernvorgänge der niederländischen Sprache erörtern können.