Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
04.10.2022 05:02:01
ned349 - Language, Acquisition, Processing and Analysis (Course overview)
Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2021 Examination
Exercises
 • No access 3.03.143 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Show lecturers
  • Johannes Beelen

  Thursday: 14:00 - 16:00, weekly (from 15/04/21)

  (3 KP) Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
 • No access 3.03.141 - Meertaligheid vanuit een taalkundig en taaldidactisch perspectief Show lecturers
  • Andreas Hiemstra

  Tuesday: 14:00 - 16:00, weekly (from 13/04/21)

  In dit vak verwerf je een grondige kennis van meertaligheid. Wij gaan uitvoerig in op maatschappelijke en individuele meertaligheid alsook op meertaligheid in de context van onderwijs. Wij behandelen onder meer de volgende vragen: Wat is meertaligheid? Hoe werkt meertalige taalverwerving? Hoe ziet meertalig onderwijs eruit? Wat betekend "cross-linguistic influence"? En hoe hangen factoren als motivatie en leeftijd samen met meertaligheid? Wij bespreken ook in detail de psycholinguïstische en neurolinguïstische aspecten van meertaligheid. Ten slotte bekijken we aspecten van historische meertaligheid en vergelijken we die met hedendaagse meertaligheid. Je krijgt inzicht in hoe onderzoek op het gebied van meertaligheid eruit kan zien en je leert zelf onderzoek doen. Die kennis pas je dan toe in je werkstuk, waarbij je je richt op meertaligheid in het Nederlandse taalgebied en/of meertaligheid met het Nederlands als L2/L3/Lx. Ook later kan die kennis van pas komen tijdens je loopbaan, bijvoorbeeld als docent Nederlands. Kortom, je maakt kennis met verschillende aspecten van meertaligheid en de vakdidactische consequenties die daaruit volgen. De voertaal in dit college is Nederlands. We zullen echter een Engels boek lezen: Singleton, D., & Aronin, L. (Eds.). (2018). Twelve lectures on multilingualism. Multilingual Matters. Dit boek is beschikbaar als e-book via de bibliotheek.

 • No access 3.03.142 - Nederlandse woorden, hoe ontstaan ze, hoe maken we nieuwe, hoe begrijpen we ze? Show lecturers
  • Prof. Dr. Esther Ruigendijk

  Friday: 10:00 - 12:00, weekly (from 16/04/21)

Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned349 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Es soll exemplarisch die wissenschaftliche Analyse unter Anleitung in einem der drei Bereiche der Sprachwissenschaft einüben. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient insbesondere zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen.