Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
10.12.2023 18:43:41
ned349 - Language, Acquisition, Processing and Analysis (Course overview)
Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Wintersemester 2023/2024 Examination
Exercises
  • Unlimited access 3.03.133 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Show lecturers
    • Johannes Beelen

    Thursday: 12:00 - 14:00, weekly (from 19/10/23)

    Dit college biedt hulp bij het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het houden van een referaat (beide in het Nederlands) op niveau B2 van het ERK. Wat het mondelinge gedeelte betreft, worden technieken besproken en geoefend die bijdragen tot een succesvolle presentatie. Voordat de studenten hun presentatie houden in het seminar wordt het eerst geoefend in dit college. De onderwerpen voor de schrijfopdrachten worden ontleend aan de thema’s die behandeld worden in het seminar waar de student aan deelneemt. In het college wordt de schrijfvaardigheid systematisch verbeterd, waarbij de studenten schrijfopdrachten uitwerken die in verschillende correctierondjes nader worden bewerkt. Hierbij komen allerlei verschijnselen op het gebied van grammatica, woordkeuze, spelling, stijl, e.d. aan de orde, die eventueel in speciale oefeningen diepgaander worden behandeld. We maken gebruik van de boeken Basisvaardigheden academisch schrijven van Francien Schoordijk, Schrijfwijzer van Jan Renkema, Schrijf eens even normaal joh! van Rick Evers en Willem Verdaasdonk, van de website Academisch Nederlands voor Anderstaligen en van aanvullend materiaal. Studenten die dit college volgen en daarbij twee Seminare volgen, krijgen aanvullende opdrachten op maat.

Seminar
Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned349 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Es soll exemplarisch die wissenschaftliche Analyse unter Anleitung in einem der drei Bereiche der Sprachwissenschaft einüben. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens..