Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
23.03.2023 21:13:14
ned349 - Language, Acquisition, Processing and Analysis (Course overview)
Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2022 Examination
Exercises
 • No access 3.03.143 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Show lecturers
  • Johannes Beelen

  Thursday: 12:15 - 13:45, weekly (from 21/04/22)

  (3 KP) Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
 • No access 3.03.141 - Taaltypologie: Overeenkomsten en verschillen tussen West-Germaanse morfologie en syntaxis Show lecturers
  • Andreas Hiemstra

  Tuesday: 10:15 - 11:45, weekly (from 19/04/22)
  Dates on Monday, 04.07.2022 16:15 - 17:45

  In dit vak verwerf je een grondige kennis van overeenkomsten en verschillen tussen West-Germaanse morfologie en syntaxis. We gaan uitvoerig in op de invloed die verschillende West-Germaanse talen op de verwerving van Nederlandse morfologie en syntaxis kunnen hebben alsook op linguïstische modellen en factoren die hierbij een rol spelen. We bespreken in detail hoe onderzoek op het gebied van linguïstische transfer eruit kan zien en behandelen vooral de vraag hoe de invloed van verschillende talen op elkaar kan worden onderzocht met betrekking tot taalverwerking en taalproductie. Je leert onderzoek te doen en voert een eigen onderzoeksproject uit naar de invloed van verschillende West-Germaanse talen op de productie van Nederlandse morfologie en syntaxis. In dit verband ontwerp je coöperatief een onderzoeksdesign, verzamel, analyseer en interpreteer je linguïstische data en formuleer, presenteer en reflecteer je de resultaten. Het is de bedoeling de onderzoeksresultaten aan een breder publiek te presenteren. In je werkstuk behandel je je eigen onderzoeksproject en ook de vakdidactische consequenties daarvan. Ook later kan die kennis van pas komen tijdens je loopbaan, bijvoorbeeld als docent Nederlands. Kortom, je maakt kennis met verschillende aspecten van linguïstische transfer tussen West-Germaanse talen, voert een eigen onderzoeksproject uit en denkt naar over de vakdidactische consequenties die daaruit volgen. De voertaal in dit college is Nederlands. We zullen echter ook Engelse artikels lezen. Naast het college worden verschillende workshops aangeboden waarin de studenten onder begeleiding van een tutor samen kunnen werken aan verschillende aspecten van het onderzoeksproject.

 • No access 3.03.142 - Syntaxis van het Nederlands Show lecturers
  • Prof. Dr. Esther Ruigendijk

  Wednesday: 10:15 - 11:45, weekly (from 20/04/22)

Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned349 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Es soll exemplarisch die wissenschaftliche Analyse unter Anleitung in einem der drei Bereiche der Sprachwissenschaft einüben. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient insbesondere zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen.