Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
25.09.2023 16:22:44
ned349 - Language, Acquisition, Processing and Analysis (Course overview)
Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2023 Examination
Exercises
 • Unlimited access 3.03.143 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Show lecturers
  • Johannes Beelen

  Wednesday: 08:15 - 09:45, weekly (from 12/04/23)

  (3 KP) Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
 • Unlimited access 3.03.144 - Vraagzinnen in het Nederlands, Duits en Engels: Inleiding tot psycholinguïstisch onderzoek Show lecturers
  • Matthias Reiner, M.A.

  Thursday: 14:15 - 15:45, weekly (from 13/04/23)

  In dit vak maak je kennis met het onderzoeksgebied van de psycholinguïstiek en de bijbehorende methodologie. Dit gebeurt aan de hand van het concrete voorbeeld van vragende zinnen in het Nederlands, Engels en Duits. Meer specifiek zullen we in de eerste helft van de cursus kijken naar w-vragen: Vragen over "wie / wat / waar / etc." en wat dit soort vragen bijzonder maakt. Aan de hand van deze vragen bespreken we vervolgens basispsycholinguïstische concepten zoals modellen en theorieën van (vraag)zinverwerking en de verschillen tussen taalproductie en taalbegrip. Je krijgt dus inzicht in hoe onderzoeksvragen kunnen worden opgesteld aan de hand van concrete taalverschijnselen. In de tweede helft van de cursus kijken we naar de methodologie van de psycholinguïstiek. Hier maak je kennis met verschillende veelgebruikte onderzoeksmethoden in de psycholinguïstiek, zoals eye-tracking. Ook maak je kennis met de opzet van experimenten, zoals de keuze van stimuli en de identificatie van de juiste variabelen. Als onderdeel van de cursus brengen we ook een bezoek aan het Speechlab. In je werkstuk behandel je je eigen onderzoeksproject in een formeel "onderzoeksvoorstel". Je leert een eigen onderzoeksvraag te formuleren, daaromheen een hypothetisch onderzoeksproject op te zeten en dit project een breder publiek te presenteren. Je leert ook de structuur en vereisten van taalwetenschappelijk onderzoek, hoe je bestaande taalverschijnselen kunt gebruiken als basis voor onderzoek, en de structuur en inhoud van onderzoeksvoorstellen. De voertaal in dit college is Nederlands. We zullen echter ook Duitse en Engelse teksten lezen.

Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned349 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Es soll exemplarisch die wissenschaftliche Analyse unter Anleitung in einem der drei Bereiche der Sprachwissenschaft einüben. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient insbesondere zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen.