Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
23.03.2023 21:41:03
ned339 - Literature, Context and Institutions (Course overview)
Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Wintersemester 2022/2023 Examination
Exercises
  • Unlimited access 3.03.133 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Show lecturers
    • Johannes Beelen

    Tuesday: 16:15 - 17:45, weekly (from 18/10/22)

    Dit college biedt hulp bij het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het houden van een referaat (beide in het Nederlands). Wat het mondelinge gedeelte betreft, worden technieken besproken en geoefend die kunnen bijdragen tot een succesvolle presentatie. Voordat de studenten hun referaat houden in het seminar moet het eerst worden geoefend in dit college. De onderwerpen voor de schrijfopdrachten worden ontleend aan de thema’s die behandeld worden in het seminar waar de student aan deelneemt. In het college wordt de schrijfvaardigheid systematisch verbeterd, waarbij de studenten schrijfopdrachten uitwerken die in verschillende correctierondjes nader worden bewerkt. Hierbij komen allerlei verschijnselen op het gebied van grammatica, woordkeuze, spelling, stijl, e.d. aan de orde, die eventueel in speciale oefeningen diepgaander worden behandeld. We maken gebruik van de boeken Schrijven met effect, stijlcursus doeltreffend formuleren van M. Hermans , Nota Bene, cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen van J. Bakx en Lidy Zijlmans en aanvullende teksten.

Seminar
Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned339 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Exemplarische Vertiefung der in der Einführung erworbenen literaturwissenschaftlichen Grundlagenkenntnisse und analytischen Fähigkeiten. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient insbesondere zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftilchen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen.