Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
10.12.2023 18:46:58
ned339 - Literature, Context and Institutions (Course overview)
Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Wintersemester 2023/2024 Examination
Exercises
 • Unlimited access 3.03.133 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Show lecturers
  • Johannes Beelen

  Thursday: 12:00 - 14:00, weekly (from 19/10/23)

  Dit college biedt hulp bij het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het houden van een referaat (beide in het Nederlands) op niveau B2 van het ERK. Wat het mondelinge gedeelte betreft, worden technieken besproken en geoefend die bijdragen tot een succesvolle presentatie. Voordat de studenten hun presentatie houden in het seminar wordt het eerst geoefend in dit college. De onderwerpen voor de schrijfopdrachten worden ontleend aan de thema’s die behandeld worden in het seminar waar de student aan deelneemt. In het college wordt de schrijfvaardigheid systematisch verbeterd, waarbij de studenten schrijfopdrachten uitwerken die in verschillende correctierondjes nader worden bewerkt. Hierbij komen allerlei verschijnselen op het gebied van grammatica, woordkeuze, spelling, stijl, e.d. aan de orde, die eventueel in speciale oefeningen diepgaander worden behandeld. We maken gebruik van de boeken Basisvaardigheden academisch schrijven van Francien Schoordijk, Schrijfwijzer van Jan Renkema, Schrijf eens even normaal joh! van Rick Evers en Willem Verdaasdonk, van de website Academisch Nederlands voor Anderstaligen en van aanvullend materiaal. Studenten die dit college volgen en daarbij twee Seminare volgen, krijgen aanvullende opdrachten op maat.

Seminar
 • Unlimited access 3.03.131 - Herman Brusselmans: "Uitgeverij Guggenheimer" Show lecturers
  • Lotte Mariken van den Bosch, LL.M. M.A.

  Thursday: 08:00 - 10:00, weekly (from 19/10/23)

 • Unlimited access 3.03.132 - Astrid Roemer: "Over de gekte van een vrouw" Show lecturers
  • Lina Blank

  Tuesday: 12:00 - 14:00, weekly (from 17/10/23)

  Voorwaarde voor dit college is een geslaagde deelname aan de “Einführung in die niederländische Literaturwissenschaft” (ned031/BM3). Dit literatuurwetenschappelijk seminar richt zich op het werk "Over de gekte van een vrouw" (1982) van Astrid Roemer. De deelnemers zullen de gelegenheid hebben om het complexe en veelzijdige verhaal vanuit verschillende literatuurwetenschappelijke perspectieven te onderzoeken. ! Zorg ervoor dat je het boek bij het eerste college ter beschikking hebt ! Tijdens het seminar zullen onderwerpen uit genderstudies, veldtheorie en de post-koloniaale studies in verband met het boek besproken worden waarbij de onderwerpen steeds in een actuele context zullen worden beschouwd. De deelnemers zullen hierbij praten over de literaire technieken en stilistische middelen die door de auteur gebruikt worden om haar boodschap over te brengen. In het jaar waarin 150 jaar Keti Koti (de afschaffing van de slavernij in Suriname= wordt herdacht, is het lezen van Roemers klassieker relevanter dan ooit. De actualiteit van de roman komt ook tot uiting in de eerste vertaling in het Engels (2023) en de eerste vertaling in het Duits, die 2024 zal verschijnen. Allebei gesteundt door de Nederlandse Letterenfonds. We zullen binnen de eerste weken het boek samen lezen en het grootste deel van het seminar besteden aan presentaties die jullie over individuele vraagstellingen houden. Hiervoor gebruikt iedere student een andere literatuurwetenschappelijke benadering om de literaire tekst, de auteur of zijn receptie kritisch te beschouwen. De presentaties vormen de basis voor jullie individuele werkstukken.

Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned339 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Exemplarische Vertiefung der in der Einführung erworbenen literaturwissenschaftlichen Grundlagenkenntnisse und analytischen Fähigkeiten. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens..