Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
04.12.2022 19:15:44
ned349 - Language, Acquisition, Processing and Analysis (Course overview)
Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2015 Examination
Exercises
 • No access 3.03.143 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Show lecturers
  • Johannes Beelen

  Thursday: 08:00 - 10:00, weekly (from 16/04/15)

  (3 KP) Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
 • No access 3.03.141 - De verwerking van syntactische en morfologische verschijnselen in de L2 Show lecturers
  • Hendrikje Ziemann

  Tuesday: 12:00 - 14:00, weekly (from 14/04/15)

  In dit seminar zullen we aandacht besteden aan de manier waarop taal wordt verwerkt. Dat wil zeggen: Wat gebeurt er in de hersenen als we taal horen of spreken? Welke processen leiden tot een goede interpretatie van taal? We zullen onze aandacht vestigen op de verwerking van taal bij leerders van een tweede taal en deze groep vergelijken met gebruikers van een eerste taal, dit met het doel een duidelijk beeld te krijgen van wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen L1 en L2 verwerking.

 • No access 3.03.142 - Woorden: opslag, verwerving en verwerking Show lecturers
  • Prof. Dr. Esther Ruigendijk

  Thursday: 10:00 - 12:00, weekly (from 16/04/15)

Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned349 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Es soll exemplarisch die wissenschaftliche Analyse unter Anleitung in einem der drei Bereiche der Sprachwissenschaft einüben. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient insbesondere zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen.