Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
29.11.2021 03:57:58
ned740 - Literaturwissenschaft II Kontext und Institutionen (Veranstaltungsübersicht)
Institut für Niederlandistik 15 KP
Modulteile Semesterveranstaltungen Wintersemester 2021/2022 Prüfungsleistung
Übung
 • Uneingeschränkter Zugang 3.03.322 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Lehrende anzeigen
  • Johannes Beelen

  Freitag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (ab 22.10.2021)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
Projekt
 • Uneingeschränkter Zugang 3.03.319 - Information zur Lektüreliste/Projekt Lehrende anzeigen
  • Prof. Dr. Ralf Grüttemeier

  Die Zeiten der Veranstaltung stehen nicht fest.
  Die Lektüreiste beinhaltet ein Selbststudium Literatur oder ein Projekt zur vertieften Diskussion im Seminar. [Für Lehramtsstudierende BBS und Gym werden im MM 1-4 jeweils auf der Grundlage fachdidaktischer Konzeptionen und Modelle Gegenstände für den Schulunterricht in geeigneter Weise ausgewählt und vorbereitet.]

Hinweise zum Modul
Teilnahmevoraussetzungen
In den Mastermodulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basis- und Aufbaumodulen des Bachelors erworben werden. Für das Mastermodul ned740 bedeutet das: ned019, ned029, ned031, ned219 sowie ned349.
Prüfungsleistung Modul
1 Hausarbeit (80%), 1 schriftliche oder mündliche Prüfung der Lektüreliste/des Projektes (20%)
Kompetenzziele
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines Themas im Bereich Analyse literarischer Institutionen zu formulieren und diese in Arbeiten umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entsprechen.