Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
04.03.2024 16:30:26
ipb985 - Area of interdisciplinarity - Dutch Linguistics I: Language Acquisition and Language Processing (Course overview)
Institute of Dutch Studies 15 KP
Prüfungsberechtigt sind die Lehrenden im Modul Allgemeine Fragen zum Fakultätsbereich unter Angabe des eigenen Masterstudiengangs bitte an: studienkoordination.fk3@uol.de (Antje Beckmann und Nicole Griese)
Module components Semester courses Sommersemester 2022 Examination
Exercises
 • No access 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Show lecturers
  • (Hans) Johannes Beelen

  Friday: 12:15 - 13:45, weekly (from 22/04/22)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
 • No access 3.03.311 - Variatie in de West-Germaanse talen Show lecturers
  • Dr. Marijke De Belder

  Tuesday: 14:15 - 15:45, weekly (from 19/04/22)

  In deze cursus leer je wat voor taalvariatie er bestaat. We gaan in op taalvariatie, dialectvariatie, sociale variatie en spreekstijlen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de wetenschappelijke methode. Hoe verzamelen taalkundigen data? Hoe gaan ze daarmee op? Hoe verklaren ze variatie? Ten slotte denken we na over de vraag hoe we als maatschappij moeten omgaan met variatie. De cursus biedt een interessante mix van stevige taalkunde, wetenschappelijk denken en maatschappij-kritisch denken.

 • No access 3.03.312 - Sentence processing in L2 Show lecturers
  • Prof. Dr. Esther Ruigendijk

  Friday: 10:15 - 11:45, weekly (from 22/04/22)
  Dates on Monday, 30.05.2022 15:30 - 17:00

Project
 • No access 3.03.323 - Information zur Lektüreliste/Projekt Show lecturers
  • Prof. Dr. Esther Ruigendijk

  The course times are not decided yet.
  Dieser Teil des Moduls besteht aus einem Selbststudium von (fachdidaktischer) Literatur oder einer selbstständig (oder in Kleingruppen) durchgeführten empirischen Studie, wofür die inhaltliche oder methodologische Fragestellung im Seminar entwickelt wird. Die Literaturliste kann zum Beispiel verwendet werden, um fachdidaktische Aspekte von Zweit/Fremdspracherwerb näher zu studieren (empfohlen für M.Ed Studierende), unter anderem als Unterstützung beim Schreiben der abschließenden Hausarbeit. Alternativ kann eine Fragestellung aus dem Seminar empirisch getestet werden. In beiden Fällen muss am Anfang des Semesters mit der Dozentin über die Form dieses Modulteils gesprochen werden. Studierende, für die dieses Modul das erste Mastermodul ist, wird empfohlen, eine Literaturstudie zu wählen. N.B. MEd. Wipäd Studierende müssen eine literaturwissenschaftliche Literaturstudie machen. Für MEd. Gym Studierende gibt es eine sprachwissenschaftliche/fachdidaktische Literaturliste auf der Webseite. Eine Literaturliste wird mündlich geprüft, eine Teilnahme in einem Projekt wird schriftlich geprüft (Bericht).

Hinweise zum Modul
Prerequisites
Das Modul läuft aus. Für Studierende mit Studienbeginn vor Wintersemester 2023/24 gilt, dass begonnene Module im Fakultätsbereich nach den bisherigen Bestimmungen der Anlage 14 abgeschlossen werden bis längstens zum Ende des Sommersemesters 2025. Bereits nach bisherigen Bestimmungen erfolgreich absolvierte Module behalten ihre Gültigkeit.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines Themas im Bereich Spracherwerb oder Sprachverarbeitung zu formulieren und diese in Arbeiten umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entsprechen. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.