Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
10.12.2023 18:44:24
ned810 - Linguistics and Teaching Methodology for Vocational and Business Education (Course overview)
Institute of Dutch Studies 15 KP
Module components Semester courses Wintersemester 2023/2024 Examination
Exercises
  • Unlimited access 3.03.322 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Show lecturers
    • Johannes Beelen

    Monday: 16:00 - 18:00, weekly (from 16/10/23)

    Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw op niveau C1 van het ERK. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. De studenten onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel, daarnaast levert de docent individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen worden toegelicht en nader behandeld. De schrijfopdrachten zijn gericht zijn op de onderwerpen die in het Seminar aan de orde komen. We maken gebruik van de boeken Handboek Stijl van Peter Burger en Jaap de Jong, Schrijven met perspectief van Erik van der Spek, , Nota Bene, cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen van J. Bakx en Lidy Zijlmans, , Schrijven met effect, stijlcursus doeltreffend formuleren van M. Hermans, Handboek Academisch schrijven van Joy de Jong en aanvullende teksten. Studenten die dit college volgen en daarbij twee Seminare volgen, krijgen aanvullende opdrachten op maat.

Seminar (2 Seminare)
Hinweise zum Modul
Prerequisites
ned019, ned029, ned031, ned219, ned 339
Module examination
G
Skills to be acquired in this module
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines sprachwissenschaftlichen Themas zu formulieren und in eine Hausarbeit umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entspricht. Zugleich sollen die Studierenden auf der Basis einer akzentuierten Auseinandersetzung mit fachdidaktischen Problemstellungen Lehr- und Lernvorgänge der niederländischen Sprache erörtern können. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.