Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
03.07.2022 07:13:45
ned810 - Linguistics and Teaching Methodology for Vocational and Business Education (Course overview)
Institute of Dutch Studies 15 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2018 Examination
Exercises
 • No access 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Show lecturers
  • Johanna-Carolin Broeder

  Wednesday: 18:00 - 20:00, weekly (from 04/04/18)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar (2 Seminare)
 • No access 3.03.311 - Experimental Syntax Show lecturers
  • N. N.

  The course times are not decided yet.
  Syntactic operations, specifically those involving so-called ‘movement’, are subject to various constraints. Some of the most well-known constraints are island and intervention effects, COMP-trace effects and superiority constraints, which reduce the domain of application of movement rules. Whereas these constraints traditionally have been analyzed as belonging to syntax proper, there is now a growing body of evidence showing that they are associated with increased processing difficulty. This has led to the hypothesis that these constraints can (at least partially) be reduced to processing factors, and are therefore outside the realm of grammar. We will investigate what the relation is between syntax and processing, and whether a sharp division between the two can be made, focusing on subject/object asymmetries and island effects. Students should have a basic understanding of (generative) syntax and should have some familiarity with psycholinguistic research. The last sessions will be devoted to discussing possible research projects, including some practical advice on how to set up simple syntactic experiments.

 • No access 3.03.312 - Fonologie van het Nederlands Show lecturers
  • Dr. Marijke De Belder

  Friday: 12:00 - 16:00, weekly (from 25/05/18)

  In dit vak verwerf je een diepgaande theoretische kennis van de Nederlandse klankleer. Je leert die kennis ook toe te passen: je krijgt de kans fonologische analyses te formuleren op basis van datasets en taalkundige artikels over de Nederlandse fonologie door te nemen. We bespreken eerst de segmentale fonologie: de Nederlandse fonemen, natuurlijke klassen en assimilatieprocessen. Daarna behandelen we de suprasegmentale fonologie: lettergreep- en voetstructuur en woordklemtoon. Doorheen het vak maak je kennis met theoretische kaders, zoals de regelgebaseerde fonologie en de optimaliteitstheorie. Voor dit vak graag volgende handboek aanschaffen voor begin van de colleges: Kooij, Jan en Marc van Oostendorp (2003) Fonologie. Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press. ISBN10 9053566228 ISBN13 9789053566220

 • No access 3.03.911 - Recente vakdidactische literatuur Show lecturers
  • Foekje Reitsma

  Monday: 12:00 - 14:00, weekly (from 09/04/18)

  In dit college wordt recente vakdidactische literatuur besproken op verschillende gebieden. Ter sprake kunnen komen o.a. onderwijspraktijk, taalonderwijs, literatuuronderwijs, intercultureel leren, toetsing en nieuwe media. Een bijzondere zwaartepunt zal hierbij komen te liggen op de kwestie: Welke ideeën, opvattingen, concepten of theorieën over het leren of het verwerven van kennis, in het bijzonder van taal, liggen ten grondslag aan praktijkmateriaal (schoolboeken, lesplanning etc.)? De Prüfungsleistung is per schooltype verschillend: studenten M.Ed. H/R schrijven een werkstuk, studenten M.Ed. Gym sluiten het college af met een portfolio en studenten M.Ed. WiPäd leggen een mondelinge toets af.

Notes for the module
Prerequisites
ned019, ned029, ned031, ned219, ned 339
Module examination
G
Skills to be acquired in this module
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines literaturwissenschaftlichen Themas zu formulieren und in eine Hausarbeit umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entspricht. Zugleich sollen die Studierenden auf der Basis einer akzentuierten Auseinandersetzung mit fachdidaktischen Problemstellungen Lehr- und Lernvorgänge der niederländischen Sprache erörtern können.