Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
25.06.2022 16:25:34
ned810 - Sprachwissenschaft und Fachdidaktik für Wirtschaftspädagogik (Veranstaltungsübersicht)
Institut für Niederlandistik 15 KP
Modulteile Semesterveranstaltungen Sommersemester 2022 Prüfungsleistung
Übung
 • Uneingeschränkter Zugang 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Lehrende anzeigen
  • Johannes Beelen

  Freitag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (ab 22.04.2022)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar (2 Seminare)
 • Uneingeschränkter Zugang 3.03.311 - Variatie in de West-Germaanse talen Lehrende anzeigen
  • Dr. Marijke De Belder

  Dienstag: 14:15 - 15:45, wöchentlich (ab 19.04.2022)

  In deze cursus leer je wat voor taalvariatie er bestaat. We gaan in op taalvariatie, dialectvariatie, sociale variatie en spreekstijlen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de wetenschappelijke methode. Hoe verzamelen taalkundigen data? Hoe gaan ze daarmee op? Hoe verklaren ze variatie? Ten slotte denken we na over de vraag hoe we als maatschappij moeten omgaan met variatie. De cursus biedt een interessante mix van stevige taalkunde, wetenschappelijk denken en maatschappij-kritisch denken.

 • Uneingeschränkter Zugang 3.03.911 - Recente vakdidactische literatuur Lehrende anzeigen
  • Foekje Reitsma

  Montag: 12:15 - 13:45, wöchentlich (ab 25.04.2022)

  In dit college wordt recente vakdidactische literatuur besproken op verschillende gebieden. Ter sprake kunnen komen o.a. onderwijspraktijk, taalonderwijs, literatuuronderwijs, intercultureel leren, toetsing en nieuwe media. Een bijzondere zwaartepunt zal hierbij komen te liggen op de kwestie: Welke ideeën, opvattingen, concepten of theorieën over het leren of het verwerven van kennis, in het bijzonder van taal, liggen ten grondslag aan praktijkmateriaal (schoolboeken, lesplanning etc.)? De Prüfungsleistung is per schooltype verschillend: studenten M.Ed. H/R schrijven een werkstuk, studenten M.Ed. Gym sluiten het college af met een portfolio en studenten M.Ed. WiPäd leggen een mondelinge toets af.

Hinweise zum Modul
Teilnahmevoraussetzungen
ned019, ned029, ned031, ned219, ned 339
Prüfungsleistung Modul
1 Hausarbeit, 1 mündliche Prüfung
Kompetenzziele
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines literaturwissenschaftlichen Themas zu formulieren und in eine Hausarbeit umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entspricht. Zugleich sollen die Studierenden auf der Basis einer akzentuierten Auseinandersetzung mit fachdidaktischen Problemstellungen Lehr- und Lernvorgänge der niederländischen Sprache erörtern können.