Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
30.11.2023 07:49:36
ned810 - Linguistics and Teaching Methodology for Vocational and Business Education (Course overview)
Institute of Dutch Studies 15 KP
Module components Semester courses Sommersemester 2023 Examination
Exercises
 • No access 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Show lecturers
  • Johannes Beelen

  Tuesday: 08:15 - 09:45, weekly (from 11/04/23)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar (2 Seminare)
 • No access 3.03.312 - Transfer in L3 acquisition Show lecturers
  • Dr. Ankelien Schippers

  Wednesday: 12:15 - 13:45, weekly (from 12/04/23)

  In today’s society, language learners often acquire multiple languages throughout the lifespan. The languages that have been previously learned can positively and negatively influence the acquisition of further languages, a phenomenon known as transfer. Transfer from the L1 into the L2 is something which is relatively well studied, but what happens when we acquire a third language? Will there be transfer from the L1, the L2 or both, and what role do explicit prescriptive instructions (e.g. in classrooms and textbooks) play? These are some of the questions that we will address during this seminar. We will discuss different theories on transfer effects in a third language and methods on how to test such hypotheses. We will focus on transfer effects from German and English into Dutch and look at how these three languages differ and what this means for language acquisition. During the course, you will learn about second and third language acquisition and contrastive linguistics. We will look at what scientific studies have to say about acquiring multiple languages and what kind of advantages it can bring on a general cognitive and linguistics level. You will also learn about psycholinguistic methods and how to set up your own questionnaires and experiments. As a final assignment, you will carry out your own research project which we will develop through the course of the semester and that will be written up in the form of a paper. There is also the possibility of engaging in ongoing research projects.

 • No access 3.03.911 - Recente vakdidactische literatuur Show lecturers
  • Foekje Reitsma

  Monday: 12:15 - 13:45, weekly (from 17/04/23)

  In dit college wordt recente vakdidactische literatuur besproken op verschillende gebieden. Ter sprake kunnen komen o.a. onderwijspraktijk, taalonderwijs, literatuuronderwijs, intercultureel leren, toetsing en nieuwe media. Een bijzondere zwaartepunt zal hierbij komen te liggen op de kwestie: Welke ideeën, opvattingen, concepten of theorieën over het leren of het verwerven van kennis, in het bijzonder van taal, liggen ten grondslag aan praktijkmateriaal (schoolboeken, lesplanning etc.)? De Prüfungsleistung is per schooltype verschillend: studenten M.Ed. H/R schrijven een werkstuk, studenten M.Ed. Gym sluiten het college af met een portfolio en studenten M.Ed. WiPäd leggen een mondelinge toets af.

Hinweise zum Modul
Prerequisites
ned019, ned029, ned031, ned219, ned 339
Module examination
G
Skills to be acquired in this module
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines sprachwissenschaftlichen Themas zu formulieren und in eine Hausarbeit umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entspricht. Zugleich sollen die Studierenden auf der Basis einer akzentuierten Auseinandersetzung mit fachdidaktischen Problemstellungen Lehr- und Lernvorgänge der niederländischen Sprache erörtern können. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.