ned225 - History of Dutch Language and Literature (Course overview)

ned225 - History of Dutch Language and Literature (Course overview)

Institute of Dutch Studies 6 KP
Module components Semester courses Wintersemester 2020/2021 Examination
Lecture
 • No access 3.03.121 - Geschiedenis en variatie van het Nederlands Show lecturers
  • Andreas Hiemstra
  • Prof. Dr. Esther Ruigendijk

  Tuesday: 14:15 - 15:45, weekly (from 20/10/20)
  Dates on Tuesday, 09.02.2021 14:00 - 16:00

  De zin ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan, …‘ is een voorbeeld van (oud-) Nederlands. Toch ziet deze zin er heel anders uit dan het huidige Nederlands en is de betekenis ervan voor ons niet onmiddellijk duidelijk. Het Nederlands is dus in de loop van de eeuwen behoorlijk veranderd. In dit college bekijken we hoe het Nederlands veranderd is en wat de oorzaken hiervoor zijn. We zullen daarbij fonologische, morfologische, lexicaal-semantische en syntactische veranderingen bestuderen aan de hand van tekstvoorbeelden uit verschillende periodes. We staan ook stil bij de verschillende factoren die een rol gespeeld hebben in het ontstaan van de Nederlandse standaardtaal. In het tweede deel van het college gaan we in op het huidige Nederlands. Want ook in het huidige Nederlands is veel variatie te vinden. Zo wordt bijvoorbeeld in Groningen een andere variant van het Nederlands gesproken dan in Den Haag. We zullen aandacht besteden aan dialecten en de historische ontwikkeling hiervan. Ook staan we stil bij de verschillen tussen het Nederlands in Nederland en dat in Vlaanderen en buiten Europa. We zullen bekijken welke verschillen er zijn en hoe deze evolueren. Behalve deze geografische variatie bespreken we ook sociale en etnische variatie. We bekijken verschillende sociolecten en etnolecten: varianten van het Nederlands die door bepaalde groepen gesproken worden. Zo spreken bijvoorbeeld jongeren een ander soort Nederlands, met een afwijkende woordenschat. We zullen bekijken wat de status van sociolecten en etnolecten is en in hoeverre deze de Nederlandse standaardtaal beïnvloeden. Het doel van het college is inzicht te krijgen in processen van taalverandering en in het ontstaan van de huidige variatie van het Nederlands. Basistekst: Janssens, G., & Marynissen, A. (2011). Het Nederlands vroeger en nu. Leuven: Acco.

 • No access 3.03.122 - Historische Aspekte der niederländischen Literatur Show lecturers
  • Prof. Dr. Ralf Grüttemeier

  Tuesday: 08:15 - 09:45, weekly (from 20/10/20)
  Dates on Tuesday, 09.02.2021 14:00 - 16:00

  Die niederländische Literatur kennt eine lange Geschichte, die bis in die Zeit um 1100 zurückreicht, in der ein westflämischer Mönch in einem englischen Kloster die schlichten „Hebban olla vogala nestas hagunnan“- Zeilen notiert – ob als Erinnerung an seine Jugend, als Ausdruck von Heimweh, aus Liebeskummer oder warum auch immer. Von diesen Zeilen ausgehend bietet die Vorlesung anhand exemplarischer Beispiele einen poetologisch-institutionellen Überblick über die niederländischsprachige Literatur – insbesondere von Lyrik und Prosa -, der bis ins 21. Jahrhundert reicht. Die Vorlesung findet auf Niederländisch statt. Als Grundlagentext dient: Ralf Grüttemeier /Maria-Theresia Leuker (Hg.): Niederländische Literaturgeschichte. Stuttgart, 2006 (34,95 €).

Tutorial (Optional)
Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basismodule und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned225 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
KL
Skills to be acquired in this module
Diachrone und synchrone Variationen des Niederländischen beschreiben zu können und im Bereich Literaturwissenschaft Texte bestimmten Zeiträumen zuordnen zu können.