Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
20.03.2023 11:27:54
ned750 - Dutch Teaching Methodology for Master of Education Programme (Grund-, Haupt-, Realschule) (Course overview)
Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Wintersemester 2022/2023 Examination
Seminar
 • Unlimited access 3.03.911 - Recente vakdidactische literatuur Show lecturers
  • Dr. phil. Birgit Groenhagen

  Friday: 10:15 - 11:45, weekly (from 11/11/22), Location: A04 4-414
  Friday: 12:15 - 13:45, weekly (from 21/10/22), Location: A04 4-414
  Dates on Friday, 04.11.2022, Friday, 18.11.2022 08:00 - 09:45, Friday, 25.11.2022, Friday, 09.12.2022 09:00 - 12:00, Friday, 16.12.202 ...(more), Location: A07 0-025, S 2-203, V03 0-E002 (+3 more)

Exercises
 • Unlimited access 3.03.322 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Show lecturers
  • Johannes Beelen

  Friday: 16:15 - 17:45, weekly (from 21/10/22)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Hinweise zum Modul
Prerequisites
Teilnahmevoraussetzungen: ned019, ned029, ned031, ned219, ned 339, ned349
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Die Studierenden sollen auf der Basis einer akzentuierten Auseinandersetzung mit fachdidaktischen Problemstellungen Lehr- und Lernvorgänge der niederländischen Sprache erörtern können. Insbesondere sollen sie eine selbst erarbeitete Problemstellung in Form einer wissenschaftlichen Hausarbeit bearbeiten. Die Hausarbeit ist auf Niederländisch zu verfassen, das dem Sprachniveau B2/C1 des GeR entspricht.