Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
29.11.2023 16:30:33
ned720 - Linguistics II: Structure and Variation of Dutch
Institute of Dutch Studies 15 KP
Module components Semester courses Wintersemester 2023/2024 Examination
Exercises
 • Unlimited access 3.03.322 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch Show lecturers
  • Johannes Beelen

  Monday: 16:00 - 18:00, weekly (from 16/10/23)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw op niveau C1 van het ERK. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. De studenten onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel, daarnaast levert de docent individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen worden toegelicht en nader behandeld. De schrijfopdrachten zijn gericht zijn op de onderwerpen die in het Seminar aan de orde komen. We maken gebruik van de boeken Handboek Stijl van Peter Burger en Jaap de Jong, Schrijven met perspectief van Erik van der Spek, , Nota Bene, cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen van J. Bakx en Lidy Zijlmans, , Schrijven met effect, stijlcursus doeltreffend formuleren van M. Hermans, Handboek Academisch schrijven van Joy de Jong en aanvullende teksten. Studenten die dit college volgen en daarbij twee Seminare volgen, krijgen aanvullende opdrachten op maat.

Seminar
Project
 • Unlimited access 3.03.323 - Information zur Lektüreliste/Projekt Show lecturers
  • Prof. Dr. Esther Ruigendijk

  The course times are not decided yet.
  Dieser Teil des Moduls besteht aus einem Selbststudium von (fachdidaktischer) Literatur oder einer selbstständig (oder in Kleingruppen) durchgeführten empirischen Studie, wofür die inhaltliche oder methodologische Fragestellung im Seminar entwickelt wird. Die Literaturliste kann zum Beispiel verwendet werden, um fachdidaktische Aspekte von Zweit/Fremdspracherwerb näher zu studieren (empfohlen für M.Ed Studierende), unter anderem als Unterstützung beim Schreiben der abschließenden Hausarbeit. Alternativ kann eine Fragestellung aus dem Seminar empirisch getestet werden. In beiden Fällen muss am Anfang des Semesters mit der Dozentin über die Form dieses Modulteils gesprochen werden. Studierende, für die dieses Modul das erste Mastermodul ist, wird empfohlen, eine Literaturstudie zu wählen. N.B. MEd. Wipäd Studierende müssen eine literaturwissenschaftliche Literaturstudie machen. Für MEd. Gym Studierende gibt es eine sprachwissenschaftliche/fachdidaktische Literaturliste auf der Webseite. Eine Literaturliste wird mündlich geprüft, eine Teilnahme in einem Projekt wird schriftlich geprüft (Bericht).

Hinweise zum Modul
Prerequisites
In den Mastermodulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basis- und Aufbaumodulen des Bachelors erworben werden. Für das Mastermodul ned720 bedeutet das: Die Kompetenzen aus ned019, ned029, ned031, ned219 sowie ned349 werden vorausgesetzt.
Module examination
G
Skills to be acquired in this module
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines Themas im Bereich Struktur und Variation des Niederländischen zu formulieren und diese in Arbeiten umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entsprechen. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.

Top