Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
27.06.2019 08:02:44
ned349 - Sprache,Erwerb, Verarbeitung & Analyse
In der Fassung vom 18.05.2016 9.0 KP Institute of Dutch Studies
Lehrveranstaltungen Sommersemester 2019
Übung
  • 3.03.143 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch headache
    • Johannes Beelen

    Montag: 14:00 - 16:00, wöchentlich (ab 01.04.2019)

    (3 KP) Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
Hinweise zum Modul
Teilnahmevoraussetzungen
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned349 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Prüfungsleistung Modul
1 Hausarbeit
Kompetenzziele
Es soll exemplarisch die wissenschaftliche Analyse unter Anleitung in einem der drei Bereiche der Sprachwissenschaft einüben. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient insbesondere zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen.

Nach oben