Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
19.06.2021 17:02:47
ned339 - Literatur, Kontext & Institution
Institut für Niederlandistik 9 KP
Modulteile Semesterveranstaltungen Sommersemester 2021 Prüfungsleistung
Übung
 • Uneingeschränkter Zugang 3.03.133 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Lehrende anzeigen
  • Johannes Beelen

  Montag: 14:00 - 16:00, wöchentlich (ab 12.04.2021)

  Dit college biedt hulp bij het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het houden van een referaat (beide in het Nederlands). Wat het mondelinge gedeelte betreft, worden technieken besproken en geoefend die kunnen bijdragen tot een succesvolle presentatie. Voordat de studenten hun referaat houden in het seminar moet het eerst worden geoefend in dit college. De onderwerpen voor de schrijfopdrachten worden ontleend aan de thema’s die behandeld worden in het seminar waar de student aan deelneemt. In het college wordt de schrijfvaardigheid systematisch verbeterd, waarbij de studenten schrijfopdrachten uitwerken die in verschillende correctierondjes nader worden bewerkt. Hierbij komen allerlei verschijnselen op het gebied van grammatica, woordkeuze, spelling, stijl, e.d. aan de orde, die eventueel in speciale oefeningen diepgaander worden behandeld. We maken gebruik van de boeken Schrijven met effect, stijlcursus doeltreffend formuleren van M. Hermans , Nota Bene, cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen van J. Bakx en Lidy Zijlmans en aanvullende teksten.

Seminar
 • Eingeschränkter Zugang 3.03.131 - Recente Nederlandstalige literatuur Lehrende anzeigen
  • Prof. Dr. Ralf Grüttemeier

  Dienstag: 14:15 - 15:45, wöchentlich (ab 13.04.2021)

  Dit AM staat open voor iedereen die het eerste studiejaar van Nederlands met succes heeft afgerond. Het bouwt voort op het literatuurwetenschappelijke deel van BM 3. De methoden die je daar hebt leren kennen zullen in dit college worden verdiept en toegepast op het werk van een moderne Nederlandstalige schrijfster of schrijver: van structuuranalyse (tijd, motieven etc.) via intertextualiteit en poëtica-onderzoek tot aan de institutionele analyse van het werk over en van de betreffende auteur, om maar enkele te noemen. Welke auteur dat zal zijn, staat op dit moment nog niet vast – het is de bedoeling dat dat de jaarlijkse gastschrijfster of gastschrijver wordt, zodat jullie wellicht de kans zullen hebben om hem of haar ook persoonlijk te leren kennen.

Hinweise zum Modul
Teilnahmevoraussetzungen
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned339 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Prüfungsleistung Modul
1 Hausarbeit
Kompetenzziele
Exemplarische Vertiefung der in der Einführung erworbenen literaturwissenschaftlichen Grundlagenkenntnisse und analytischen Fähigkeiten. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient insbesondere zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftilchen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen.

Nach oben