Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
20.07.2019 10:07:34
ipb985 - Area of interdisciplinarity - Dutch Linguistics I: Language Acquisition and Language Processing
Version from 19.06.2019 15.0 KP Institute of Dutch Studies
Courses Sommersemester 2019
Exercises
 • 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch headache
  • Johanna-Carolin Broeder

  Wednesday: 18:00 - 20:00, weekly (from 03/04/19)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
 • 3.03.311 - Forensic linguistics: authorship identification headache
  • Dr. Ankelien Schippers

  Wednesday: 12:00 - 14:00, weekly (from 03/04/19)

  This course will introduce you to the field of forensic linguistics. Forensic linguistics concerns itself with applying linguistic knowledge and methods to legal settings. It is therefore a very broad field which deals with issues like speaker identification, authorship attribution and profiling, plagiarism but also native language determination for asylum procedures, suicide notes, the authenticity of wills and fabricated evidence or manipulated transcripts of police interviews. We will focus on selected topics within the field of forensic linguistics, namely authorship attribution, native language identification and native language determination. In doing so, we will look at linguistic theory and apply it to forensic settings, paying specific attention to scientific reliability.

 • 3.03.312 - Fonologie van het Nederlands headache
  • Dr. Marijke De Belder

  Wednesday: 14:00 - 16:00, weekly (from 03/04/19)

Project
 • 3.03.323 - Information zur Lektüreliste/Projekt headache
  • Dr. Ankelien Schippers

  The course times are not decided yet.
  Dieser Teil des Moduls besteht aus einem Selbststudium von (fachdidaktischer) Literatur oder einer selbstständig (oder in Kleingruppen) durchgeführten empirischen Studie, wofür die inhaltliche oder methodologische Fragestellung im Seminar entwickelt wird. Die Literaturliste kann zum Beispiel verwendet werden, um fachdidaktische Aspekte von Zweit/Fremdspracherwerb näher zu studieren (empfohlen für M.Ed Studierende), unter anderem als Unterstützung beim Schreiben der abschließenden Hausarbeit. Alternativ kann eine Fragestellung aus dem Seminar empirisch getestet werden. In beiden Fällen muss am Anfang des Semesters mit der Dozentin über die Form dieses Modulteils gesprochen werden. Studierende, für die dieses Modul das erste Mastermodul ist, wird empfohlen, eine Literaturstudie zu wählen. N.B. MEd. Wipäd Studierende müssen eine literaturwissenschaftliche Literaturstudie machen. Für MEd. Gym Studierende gibt es eine sprachwissenschaftliche/fachdidaktische Literaturliste auf der Webseite. Eine Literaturliste wird mündlich geprüft, eine Teilnahme in einem Projekt wird schriftlich geprüft (Bericht).

Notes for the module
Module examination
HA

Top