Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
17.07.2019 15:21:20
ned730 - Literature Studies I: Text and Literature History
Version from 09.03.2016 15.0 KP Institute of Dutch Studies
Courses Sommersemester 2019
Exercises
 • 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch headache
  • Johanna-Carolin Broeder

  Wednesday: 18:00 - 20:00, weekly (from 03/04/19)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
 • 3.03.343 - Zuid-Afrika in de Nederlandse en Afrikaanse letteren headache
  • Dr. Petra Rosalind Boudewijn

  Tuesday: 12:00 - 14:00, weekly (from 02/04/19)

  Nederland en Zuid-Afrika hebben een gedeeld koloniaal verleden. In de tijd van de VOC kwamen de eerste Nederlanders naar Zuid-Afrika en stichtten er de zogeheten Kaapkolonie (het huidige Kaapstad). Het moderne Afrikaans is oorspronkelijk ontstaan uit zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten en wordt beschouwd als een dochtertaal van het Nederlands. Zuid-Afrika is geregeld het onderwerp van zowel Afrikaanse als Nederlandse literatuur. Met name de periode van Apartheid (1948-1990), toen er in het land sprake was van strenge rassensegregatie, wordt gezien als een zwarte bladzijde uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. De consequenties van die rassensegregatie worden onder meer tot leven gebracht in literaire teksten. In deze cursus zullen wij onderzoeken hoe Zuid-Afrikaanse en Nederlandse auteurs dit onderwerp, zowel in de tijd van de Apartheid als vanuit contemporain perspectief, representeren. Dit zullen wij doen aan de hand van Een droog wit seizoen (1979) van de Zuid-Afrikaanse André Brink en Tikkop (2010) van de Nederlandse Adriaan van Dis (beide romans zullen in het Handapparat van dit Seminar in het BIS worden opgenomen). Wij zullen deze romans in hun cultuurhistorische context behandelen en aan een postkoloniale lezing onderwerpen.

Project
 • 3.03.319 - Information zur Lektüreliste/Projekt headache
  • Dr. Petra Rosalind Boudewijn
  • Prof. Dr. Ralf Grüttemeier

  The course times are not decided yet.
  Die Lektüreiste beinhaltet ein Selbststudium Literatur oder ein Projekt zur vertieften Diskussion im Seminar. [Für Lehramtsstudierende BBS und Gym werden im MM 1-4 jeweils auf der Grundlage fachdidaktischer Konzeptionen und Modelle Gegenstände für den Schulunterricht in geeigneter Weise ausgewählt und vorbereitet.]

Notes for the module
Module examination
G

Top