Stud.IP Uni Oldenburg
Universität Oldenburg
03.08.2020 23:30:46
ipb991 - Fakultätsbereich - Niederländische Literaturwissenschaft I Text und Literaturgeschichte
Institut für Niederlandistik 15 KP
Modulteile Semesterveranstaltungen Sommersemester 2020 Prüfungsleistung
Übung
 • Uneingeschränkter Zugang 3.03.321 - Wissenschaftliches Schreiben auf Niederländisch headache
  • Johanna-Carolin Broeder

  Mittwoch: 18:00 - 20:00, wöchentlich (ab 22.04.2020)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren schrijven van een wetenschappelijk betoog met een helder geformuleerde gedachtegang en een coherente opbouw. Om dit doel te bereiken gaan we als volgt te werk. De door jullie geschreven teksten worden in verschillende correctierondes intensief onder de loep genomen. Daarbij concentreren we ons tijdens die opeenvolgende correctiefasen steeds op een van te voren gedefinieerd aspect van taalgebruik. We beginnen met eenvoudige problemen op het gebied van morfologie en syntaxis om dan via woordkeuze en idiomatische uitdrukkingswijzen op te klimmen naar helderheid in de formulering, coherentie en logische opbouw van de gedachtegang. Zo komen stap voor stap alle aspecten van een helder betoog aan de orde: woordenschat en stijl, zinsbouw en de logische opeenvolging van tekstdelen, heldere en adequate formulering van de ten grondslag liggende gedachten, typologie en overzichtelijkheid van de uiteindelijke tekst. De correctierondes hebben zowel een groepsdynamisch als een individueel karakter. Jullie onderwerpen elkaars teksten aan een kritisch oordeel en daarnaast geef ik ieder van jullie afzonderlijk individuele feedback over de geschreven tekst. Veel voorkomende fouten en gemeenschappelijke problemen licht ik daaruit en behandel ik in de groep. De schrijfopdrachten zullen thematisch zoveel mogelijk gericht zijn op de onderwerpen die in het begeleidende Seminar aan de orde komen.

Seminar
 • Uneingeschränkter Zugang 3.03.343 - Van Multatuli tot Emants. Creatieve receptie van klassieke romans uit Nederland headache
  • Priv.-Doz. Dr. Jan Oosterholt

  Freitag: 14:00 - 16:00, wöchentlich (ab 24.04.2020)

  Of een roman wel of niet tot de literaire canon behoort, is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Van belang is uiteraard, of het werk een plaats heeft gevonden in literatuurgeschiedenissen en in schoolboeken. Een andere indicatie is de mate waarin een roman sporen heeft nagelaten in de cultuur. Wordt ernaar verwezen of wordt de tekst zelfs geciteerd? Anno 2020 vormen veel gecanoniseerde romans de basis voor film- en toneelbewerkingen. Befaamde romans als Multatuli’s Max Havelaar en Marcellus Emants’ Een nagelaten bekentenis kregen zelfs een nieuw literair jasje aangemeten in de vorm van zogenaamde ‘herschrijvingen’. Dit fenomeen – in het Engels aangeduid als ‘rewriting’ – staat in dit college centraal. We zullen hiervan een paar Nederlandse voorbeelden bekijken.

Projekt
 • Uneingeschränkter Zugang 3.03.319 - Information zur Lektüreliste/Projekt headache
  • Prof. Dr. Ralf Grüttemeier

  Die Zeiten der Veranstaltung stehen nicht fest.
  Die Lektüreiste beinhaltet ein Selbststudium Literatur oder ein Projekt zur vertieften Diskussion im Seminar. [Für Lehramtsstudierende BBS und Gym werden im MM 1-4 jeweils auf der Grundlage fachdidaktischer Konzeptionen und Modelle Gegenstände für den Schulunterricht in geeigneter Weise ausgewählt und vorbereitet.]

Hinweise zum Modul
Prüfungsleistung Modul
1 Prüfungsleistung: Hausarbeit (Umfang lt. Fachspezifischer Anlage Niederlandistik)
Kompetenzziele
Selbständig methodisch reflektierte Problemstellungen anhand eines Themas im Bereich Textinterpretation und literaturgeschichtliche Kontextualisierung zu formulieren und diese in Arbeiten umzusetzen, die dem wissenschaftlichen Standard entsprechen.

Nach oben