Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
29.09.2022 07:48:58
Course details - De theorie, verwerving en verwerking van pronomina in het Nederlands in vergelijking met andere talen
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften
Institut für Niederlandistik
Wintersemester 2012/2013
De theorie, verwerving en verwerking van pronomina in het Nederlands in vergelijking met andere talen
Zeit: Do. 10:00 - 12:00 (wöchentlich)
Veranstaltungsnummer: 3.03.321
Studienbereiche: Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master > Niederlandistik > Mastermodule > ned720 Sprachwissenschaft II Struktur und Variation des Niederländischen
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master > Niederlandistik > Mastermodule > ned780 Forschungsmodul Niederländische Sprachwissenschaft
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master > Niederlandistik > Frühere Module > MM 2 Sprachwissenschaft II Struktur und Variation des Niederländischen
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master of Education (Wirtschaftspädagogik) > Niederländisch > Frühere Module > ned720 Sprachwissenschaft II Struktur und Variation des Niederländischen
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master of Education (Gymnasium) > Niederländisch > Frühere Module > ned720 Sprachwissenschaft II Struktur und Variation des Niederländischen
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master > Language Sciences > Frühere Module > SuS1 Crosslinguistics
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master > Language Sciences > Frühere Module > SuK2 Language Acquisition
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master > Language Sciences > Frühere Module > SuK3 Psycholinguistik/ Psycholinguistics
DozentIn Prof. Dr. Esther Ruigendijk
Heimat-Einrichtung: Institut für Niederlandistik
Typ der Veranstaltung: Seminar in der Kategorie Lehre
Art der Veranstaltung: S
ECTS-Punkte: 9
Beschreibung: Pronomina (ik, hij, zij, wij) zijn bijzondere woordjes, niet erg opvallend in een zin en met maar weinig betekenis. We kunnen in het Nederlands hooguit informatie afleiden over persoon, geslacht, getal en grammaticale functie van het pronomen. Toch zijn we (meestal) zeer goed in staat om vast te stellen of ergens een pronomen gebruikt kan worden en om deze vervolgens te interpreteren. Dat komt omdat de interpretatie van pronomina in het taalsysteem geregeld is door een heel aantal principes. In dit college wordt eerst ingegaan op een aantal belangrijke taalwetenschappelijk theorieën over de verwijzing van pronomina. We beginnen bij het oudere werk van Chomsky (1981), en gaan dan via recenter werk van Reinhart & Reuland (1993), naar de actuele benaderingen (Reuland, 2001, 2003). Daarna zullen we ons bezig houden met de vergelijking van het Nederlands met andere talen (vooral met het Duits, Engels), met onderzoek naar de interpretatie van pronomina bij kinderen en we besteden daarnaast ook aandacht aan de verwerking van pronomina door volwassen sprekers. Dit college is nauw verbonden aan onderzoeksvragen waaraan op dit moment door de docent wordt gewerkt. Studenten kunnen dus in het kader van dit college deelnemen aan lopende onderzoeksprojecten, ze kunnen onderdelen daarvan onder begeleiding uitwerken en uitvoeren. Voor toekomstige leraren is met name het taalvergelijkende en het taalontwikkelingsperspectief interessant. Doel van dit college is (a) een overzicht te bieden van bestaande theorieën over Binding en Coreferentie en de daarbij behorende verwerkingsprocessen (b) kritisch reflectie hierover te stimuleren en (c) zelfstandige omzetting in vraagstellingen en hypotheses te bevorderen en (d) deze onder begeleiding in een empirische onderzoeksopzet ter beantwoording van de vraagstelling, resp. toetsing van de hypothese om te zetten. De voertaal in het college is Nederlands. De presentaties en het werkstuk worden in het Nederlands gehouden/geschreven. Daar worden de studenten qua taalvaardigheid in de bij dit module horende Übung op voorbereid. Veel van de leesstof zal in het Engels zijn.
Ort: A04 4-414
Back