Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
29.09.2022 07:21:32
Course details - Colloquium taalwetenschap: actuele ontwikkelingen in de Nederlandse Taalkunde
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften
Institut für Niederlandistik
Sommersemester 2013
Colloquium taalwetenschap: actuele ontwikkelingen in de Nederlandse Taalkunde
Zeit: Mi. 12:00 - 14:00 (wöchentlich)
Veranstaltungsnummer: 3.03.359
Studienbereiche: Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master of Education (Wirtschaftspädagogik) > Niederländisch > Abschlussmodul > mam Masterarbeitsmodul
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Zwei-Fächer-Bachelor > Niederlandistik > Abschlussmodul > bam Bachelorarbeitsmodul
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master > Niederlandistik > Mastermodule > ned780 Forschungsmodul Niederländische Sprachwissenschaft
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master of Education (Gymnasium) > Niederländisch > Abschlussmodul > mam Masterarbeitsmodul
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master of Education (Realschule) > Niederländisch > Abschlussmodul > mam Masterarbeitsmodul
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master > Language Sciences > Frühere Module > MAM Masterarbeitsmodul
Fakultät 3: Sprach- und Kulturwissenschaften > Master of Education (Grund- und Hauptschule) > Niederländisch > Abschlussmodul > mam Masterarbeitsmodul
DozentIn Prof. Dr. Esther Ruigendijk
Heimat-Einrichtung: Institut für Niederlandistik
Typ der Veranstaltung: Kolloquium in der Kategorie Lehre
Art der Veranstaltung: S
ECTS-Punkte: 3
Beschreibung: In dit colloquium gaan we ons bezig houden met actuele ontwikkelingen in de Nederlandse Taalkunde. Dat kan van alles zijn: discussies over bepaalde verschijnselen, theoretische discussies, toegepast onderzoek. We zullen de leesstof gezamenlijk bepalen en daarbij zeker ook over zowel de taal- als de disciplinaire grens kijken. Met andere woorden: we kunnen ons ook bezighouden met taalvergelijkende studies (Nederlands-Duits), en met vele verschillende vormen van taalwetenschap, waarbij we ons daarbij vooral zullen richten op het onderzoek dat op dit moment in het instituut Nederlands plaatsvindt. We concentreren ons daarbij dus op: eerste en tweede taalverwerving, zinsverwerking en taalproblemen. Er wordt van alle deelnemers verwacht dat zij een of twee presentaties geven over hun werk. We zullen van elke deelnemer ook tenminste een tekst gezamenlijk lezen en uitvoerig bespreken (dat kan een abstract zijn, een hoofdstuk van een scriptie, een eerste opzet van een artikel etc.). Dit colloquium is voor alle BA-studenten die een BA-Abschlussarbeit met een taalwetenschappelijk onderwerp willen schrijven, en voor alle MA studenten die zich meer in taalkunde willen verdiepen, en voor alle promovendi die aan een taalwetenschappelijk promotieonderzoek in de vakgroep Nederlands werken. Het is verplicht voor MA studenten die uiteindelijk een taalkundige Masterabschlussarbeit willen schrijven.
Ort: A04 4-414: Mi. 12:00 - 14:00 (12x),
A02 2-203: Mi. 12:00 - 14:00 (1x)
Back