Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
28.05.2022 10:25:44
Course details - Communicatief taalonderwijs in theorie en praktijk
Fakultät III - Sprach- und Kulturwissenschaften
Institut für Niederlandistik
Wintersemester 2014/2015
Communicatief taalonderwijs in theorie en praktijk
Zeit: Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich)
Studienbereiche: Fakultät III - Sprach- und Kulturwissenschaften > Altes Veranstaltungsverzeichnis, gültig bis Wintersemester 2016/2017 > Master of Education (Haupt- und Realschule) > Niederländisch > Mastermodule > ned750 Fachdidaktik Niederländisch GHR
Fakultät III - Sprach- und Kulturwissenschaften > Weitere Veranstaltungen: Niederlandistik > Niederländisch
Heimat-Einrichtung: Institut für Niederlandistik
Typ der Veranstaltung: Seminar in der Kategorie Lehre
ECTS-Punkte: 6
Beschreibung: De gedachte achter communicatief taalonderwijs is dat de inhoud van een taaluiting belangrijker is dan de vorm. In de Kerncurricula Niederländisch (2011) is dit terug te lezen: ’Im Vordergrund steht die gelungene Kommunikation die sprachlichen Mittel (o.a.woordenschat en grammatica) haben eine dienende Funktion’. In dit college worden uitgangspunten van communicatief taalonderwijs, kritiekpunten en de uitwerking naar de praktijk behandeld. Onderzocht zal worden of er tussen leerwerken, die pretenderen communicatief taalonderwijs na te streven, verschillen zijn in de hoeveel tijd die er aan grammatica besteed wordt (in verhouding tot de vaardigheden luisteren/lezen/spreken en schrijven) en in de manier waarop concrete uitwerking wordt gegeven aan de dienstbare rol van het grammatica- en woordenschatonderwijs. Het college behoort tot de module Vermittlung von kommunikativen Fertigkeiten im Niederländischuntericht, die voor studenten M.Ed Niederländisch GHR een verplicht onderdeel is. Het college is uiteraard ook opengesteld voor studenten M. Ed Gym/BBS en andere geïnteresseerden.
Ort: A04 4-414
Lehrende: Foekje Reitsma
Back