Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
23.03.2023 20:44:27
Exercises: 3.03.133 Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch - Details
You are not logged into Stud.IP.

General information

Course name Exercises: 3.03.133 Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch
Subtitle
Course number 3.03.133
Semester WiSe22/23
Current number of participants 9
Home institute Institute of Dutch Studies
Courses type Exercises in category Teaching
First date Tuesday, 18.10.2022 16:15 - 17:45, Room: A04 4-407
Type/Form Ü
Lehrsprache --
ECTS points 3

Räume und Zeiten

A04 4-407
Tuesday: 16:15 - 17:45, weekly (14x)

Comment/Description

Dit college biedt hulp bij het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het houden van een referaat (beide in het Nederlands). Wat het mondelinge gedeelte betreft, worden technieken besproken en geoefend die kunnen bijdragen tot een succesvolle presentatie. Voordat de studenten hun referaat houden in het seminar moet het eerst worden geoefend in dit college.
De onderwerpen voor de schrijfopdrachten worden ontleend aan de thema’s die behandeld worden in het seminar waar de student aan deelneemt. In het college wordt de schrijfvaardigheid systematisch verbeterd, waarbij de studenten schrijfopdrachten uitwerken die in verschillende correctierondjes nader worden bewerkt. Hierbij komen allerlei verschijnselen op het gebied van grammatica, woordkeuze, spelling, stijl, e.d. aan de orde, die eventueel in speciale oefeningen diepgaander worden behandeld.
We maken gebruik van de boeken Schrijven met effect, stijlcursus doeltreffend formuleren van M. Hermans , Nota Bene, cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen van J. Bakx en Lidy Zijlmans en aanvullende teksten.
Back