Stud.IP Uni Oldenburg
University of Oldenburg
18.08.2019 17:23:59
3.03.135 Seminar: 'De moeilijke jaren' – De Nederlandse coming of age literatuur - Details
You are not logged in.

General information

Subtitle
Course number 3.03.135
Semester Wintersemester 2018/2019
Current number of participants 9
Home institute Institute of Dutch Studies
Courses type Seminar in category Teaching
First date Mon , 15.10.2018 10:00 - 12:00, Room: A06 4-418
Type/Form S
Lehrsprache deutsch

Topics

Introductie, Afsluiting, Van Schendel / Genre, Wortel I Personages, Wortel I Motieven, Wortel II Vertelperspectieven, Wortel III Literatuurkritiek, Van der Kwast I Fabel & Sujet, Personages, Van der Kwast II Motieven, Van der Kwast III Poëtica, Bespreking opzet werkstukken, Presentatie 1 & 2, Presentatie 3 & 4, Presentatie 5 & 6, Presentatie 7 & 8, Wortel III Vertelperspectieven 2 en ideeën werkstukken

Course location / Course dates

A06 4-418 Monday: 10:00 - 12:00, weekly (from 15/10/18) (14x)

Comment/Description

De zogenaamde ‘moeilijke jaren’ – de fase van het volwassen worden – vormen al sinds eeuwen een belangrijk onderwerp in de literatuur. De literatuurwetenschap heeft er zelfs verschillende genreaanduidingen voor aangewezen, waaronder: coming of age-, Bildungs- of ontwikkelingsroman. Als inhoudelijke kern wordt vooral het worstelen met de eigen identiteit en diens plaats binnen de maatschappij geschetst. Maar ondanks deze rode draad blijkt er sinds Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre echter veel te zijn veranderd: Niet de zoektocht naar kennis, waarheid en geluk lijkt in de moderne Bildungsroman centraal te staan, maar vooral seks, drugs en rock-’n-roll. In het college zullen we daarom bediscussiëren in hoeverre er in deze tijd überhaupt nog sprake kan zijn van coming of age-literatuur?
Daarvoor zullen we eerst nader bepalen wat het genre concreet inhoudt, voordat vanuit verschillende methodische invalshoeken naar Nederlandse voorbeelden van coming of age wordt gekeken. De voorwaarde voor dit college is een geslaagde deelname aan de Einführung in die niederländische Literaturwissenschaft (ned031). Van de deelnemers wordt verder verwacht dat zij ter voorbereiding van het college de volgende romans hebben gelezen:

Ernest van der Kwast – Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. Nijgh & Van Ditmar, 2005 én
Maartje Wortel – Half mens. De Bezige Bij 2011

Deze twee romans vormen de inhoudelijke basis van het college en worden door andere fragmentarische romanvoorbeelden aangevuld, om zo een omvatten inzicht in het genre te kunnen krijgen.

Admission settings

The course is part of admission "Anmeldung gesperrt (global)".
Erzeugt durch den Stud.IP-Support
Settings for unsubscribe:
  • Admission locked.